Awangarda Lubelska

Wydawca: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.,
ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin, tel./fax 81-746-97-17
Współwydawca: Stowarzyszenie Miłośników Folkloru,
24-222 Niedrzwica Kościelna, ul. Krakowska 111

Redaktor naczelny: Krzysztof Stankiewicz
Zespół:
  • Janusz Kawałko (z-ca red. naczelnego)
  • Zbigniew Miazga (sekretarz red.)
  • Władysław Boruch (szef Rady Programowej)
  • Tomasz Orkiszewski (prezes Wydawnictwa)
  • Kamila Kowalik
  • Amanda Stankiewicz
  • Jacek Król
  • Anna Sadczuk (korekta)
  • Dorota Kapusta (skład komputerowy)
Druk: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.
e-mail: poczta@polihymnia.pl
Księgarnia wysyłkowa: www.polihymnia.pl
Miesięcznik bezpłatny.

Pięć lat minęło...

Pięć lat minęło od chwili, kiedy to we wrześniu 2009 roku do rąk Czytelników trafił pierwszy numer „Awangardy Lubelskiej”. Przez te 5 lat ukazało się dokładnie 60 numerów naszego pisma. Z tej to okazji w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się uroczystości, które rozpoczął koncert Chóru i Orkiestry „Iubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego. Następnie odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego z Czytelnikami, a po nim pracownicy i przyjaciele redakcji zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Stoją na nim od lewej: Tadeusz Sobieszek- były sekretarz Miasta Lublin, Stanisław Leszczyński – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca UMCS, Grzegorz Zezula – wiceprezes, Łukasz Witkowski - główny menedżer i Tadeusz Rekiel - prezes spółki Otex S.A., Eugeniusz Suski - dyrektor WKTiR w Lublinie, Krzysztof Stankiewicz – redaktor naczelny, Mieczysław Zapał - prezes LSS „Społem” w Lublinie, Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji, Władysław Boruch - szef Rady Programowej, Tomasz Orkiszewski – dyrygent ale i prezes Wydawnictwa „Polihymnia”, Patrycjusz Stoma - wiceprezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej i Andrzej Zdunek - dyrektor Domu Kultury LSM. Do zdjęcia nie stanęli m.in.: Janusz Kawałko (zastępca redaktora naczelnego), Dorota Kapusta odpowiedzialna na skład komputerowy, Anna Sadczuk czyniąca korektę, Kamil Kawałko odpowiedzialny za stronę internetową. Nie ma na nim także tych, którzy odeszli z redakcji już na zawsze, redaktorów: Wojciecha Kluska i Jacka Szymczyka.

Krzysztof Stankiewicz - założyciel i redaktor naczelny „Awangardy Lubelskiej”.

Urodzony w Radomiu, maturzysta Technikum Mechanicznego (Wydział Elektryczny), absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Lubelska) i Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Za sobą ma artystyczne epizody w chórach (m.in. Chór Akademicki UMCS), w kabaretach (m.in. lubelski kabaret „Mixtura”) i na planie filmowym ( „Okazja” w reż. Łukasza Miciuka).

Przez 30 lat dziennikarz „Kuriera Lubelskiego”, a także współpracownik „Kuriera Polskiego”, „Polskiej Gazety Transportowej”. Dziennikarz „Naszego Miasta Lublin”, „Nowego Lublina” (sekretarz redakcji), „Miesięcznika Lubelskiego” (redaktor naczelny), a od września 2009 roku redaktor naczelny „Awangardy Lubelskiej”.

W latach 2002 - 2010 także pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (PR), potem rok w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Społecznik, kiedyś prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, obecnie prezes Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Członek i kilkukrotny laureat nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników „Globtroter”. Przede wszystkim lubi podróżować. Dotychczas odwiedził około 70 krajów na wszystkich kontynentach. Autor pięciu książek, głównie podróżniczych, m.in. „Opowieści z dreszczykiem” (2006 r.), „Globtroter w tramp-kach” (2008 r.), „W 40 lat dookoła świata” ( 2012 r.), „Podróż do krawędzi wieczności” (2015 r.).

Sto numerów „Awangardy Lubelskiej”

grudzień 2017

W grudniu 2017 roku zespół redakcyjny „Awangardy Lubelskiej” wydał setny numer miesięcznika. Redakcji potrzeba było na to ponad 8 lat. Spotkanie z czytelnikami zorganizowane z tej okazji odbyło w Domu Kultury LSM.


Współorganizatorem spotkania był Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Wydawnictwo Polihymnia - wydawca „Awangardy Lubelskiej”.

W tym samym miejscu świętowaliśmy kiedyś 5-lecie „Awangardy Lubelskiej”. Dlaczego właśnie tutaj? Bo tu mamy bardzo dużo wiernych czytelników, podobnie jak np. w Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej na Starym Mieście. W tych miejscach rozeszła by się każda jego ilość. Może dlatego, że pismo nie jest nastawione na sensację. Stronimy też od polityki, której tak bardzo dużo znaleźć można w innych mediach. Nie szukamy sensacji, nie piszemy o ludziach źle, a raczej o ich dorobku, osiągnięciach, sukcesach. Jesteśmy przyjaźni ludziom i stąd może tytuł miesięcznika, bo takie pisanie śmiało można w dzisiejszych czasach nazwać awangardowym.

Wraz z wydaniem setnego numeru Krzysztof Stankiewicz, redaktor naczelny „Awangardy Lubelskiej, świętował także 45-lecie swojej pracy dziennikarskiej. Dziennikarskiego dorobku pogratulował Jubilatowi m.in. Stanisław Wojnarowicz - prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Marszałka Woj. Lubelskiego reprezentował na spotkaniu Andrzej Miskur, wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Gratulowali i inni: czytelnicy i przyjaciele „Awangardy Lubelskiej”.

W pierwszej, oficjalnej części spotkania, wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk wręczył zespołowi redakcyjnemu oraz Wydawnictwu Polihymnia Medal Prezydenta Lublina. Medale takie otrzymali również, oprócz redaktora naczelnego, także związani z powstaniem i wydawaniem „Awangardy Lubelskiej”: Janusz Kawałko - zastępca redaktora naczelnego, Zbigniew Miazga - sekretarz redakcji, Tomasz Orkiszewki - prezes Wydawnictwa Polihymnia oraz Władysław Boruch - wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, współzałożyciel miesięcznika.

W drugiej części spotkania, z koncertem, jakiego jeszcze nie było, przy wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury LSM, wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Był też ogromny tort przygotowany przez znany lubelski Zakład Cukierniczy „Skierka” LSS Społem.