Awangarda Lubelska

Wydawca: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.,
ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin, tel./fax 81-746-97-17
Współwydawca: Stowarzyszenie Miłośników Folkloru,
24-222 Niedrzwica Kościelna, ul. Krakowska 111

Redaktor naczelny: Krzysztof Stankiewicz
Zespół:
  • Janusz Kawałko (z-ca red. naczelnego)
  • Zbigniew Miazga (sekretarz red.)
  • Władysław Boruch (szef Rady Programowej)
  • Tomasz Orkiszewski (prezes Wydawnictwa)
  • Kamila Kowalik
  • Amanda Stankiewicz
  • Jacek Król
  • Anna Sadczuk (korekta)
  • M.P. Wójcik (skład komputerowy)
Druk: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.
e-mail: poczta@polihymnia.pl
Księgarnia wysyłkowa: www.polihymnia.pl
Miesięcznik bezpłatny.

Krzysztof Stankiewicz - założyciel i redaktor naczelny „Awangardy Lubelskiej”.

Urodzony w Radomiu, maturzysta Technikum Mechanicznego (Wydział Elektryczny), absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Lubelska) i Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Za sobą ma artystyczne epizody w chórach (m.in. Chór Akademicki UMCS), w kabaretach (m.in. lubelski kabaret „Mixtura”) i na planie filmowym ( „Okazja” w reż. Łukasza Miciuka).

Przez 30 lat dziennikarz „Kuriera Lubelskiego”, a także współpracownik „Kuriera Polskiego”, „Polskiej Gazety Transportowej”. Dziennikarz „Naszego Miasta Lublin”, „Nowego Lublina” (sekretarz redakcji), „Miesięcznika Lubelskiego” (redaktor naczelny), a od września 2009 roku redaktor naczelny „Awangardy Lubelskiej”.

W latach 2002 - 2010 także pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (PR), potem rok w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Społecznik, kiedyś prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, obecnie prezes Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Członek i kilkukrotny laureat nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników „Globtroter”. Przede wszystkim lubi podróżować. Dotychczas odwiedził około 70 krajów na wszystkich kontynentach. Autor pięciu książek, głównie podróżniczych, m.in. „Opowieści z dreszczykiem” (2006 r.), „Globtroter w tramp-kach” (2008 r.), „W 40 lat dookoła świata” ( 2012 r.), „Podróż do krawędzi wieczności” (2015 r.).

10-lecie „Awangardy lubelskiej”

grudzień 2019

W salach Domu Kultury LSM w Lublinie odbyła się w piątek, 25 października Jubileuszowa Gala z okazji 10-lecia istnienia „Awangardy lubelskiej”. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej uczestniczyli licznie zgromadzeni czytelnicy, pracownicy i przyjaciele redakcji, wielu dziennikarzy- także z innych miast Polski, oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek woj. Lubelskiego i Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina.

Jako pierwszy głos zabrał wiceprezydent Mariusz Banach, który do gratulacji dla zespołu redakcyjnego dołączył Medale Unii Lubelskiej przyznane przez Krzysztofa Żuka - prezydenta Lublina. Otrzymali je: Tomasz Orkiszewski – prezes Wydawnictwa Polihymnia w Lublinie, od początku aż do dziś wydający „Awangardę Lubelską”, Krzysztof Stankiewicz - redaktor naczelny, Janusz Kawałko - zastępca redaktora naczelnego, Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji i Władysław Boruch – szef Rady Programowej. Były i inne zaszczyty. Kolegium Redakcyjne ustanowiło honorowe wyróżnienie „Awangardowy Laur” i po raz pierwszy przyznało je pracownikom i wydawcom pisma. Oprócz już wymienionych, otrzymali je także: Kamil Kawałko- zajmujący się stroną internetową: awangarda. lubelska.pl. oraz grono osób, które ma szczególne zasługi w tym, że pismo od 10 lat może być wydawane. Są to: doc. Henryk Stefanek – prezydent Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Mieczysław Zapał, prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, dr Tadeusz Rekiel – prezes firmy OTEX S.A., Mirosław Augustyniak - właściciel „Lawendowego Dworku” w Lublinie oraz Andrzej Zdunek - dyrektor Domu Kultury LSM i Jerzy Miszczak – prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Tym dwóm ostatnim „Awangardowy Laur” zostanie wręczony w innym terminie.

Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Polihymnia w Lublinie, Redakcja „Awangardy Lubelskiej” oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP z jego prezesem, red. Stanisławem Wojnarowiczem. Od niego to otrzymaliśmy okolicznościową statuetkę, natomiast listy gratulacyjne wręczyli nam m.in. wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, Agnieszka Gąsior-Mazur - prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, prof. Witold Kłaczewski - rektor WSSP w Lublinie i inni, goście spoza Lublina. Wszystkim dziękujemy.

Po części bardziej oficjalnej odbył się godzinny koncert Zespołu VOX, bardzo ciepło przyjęty przez słuchaczy, bo też ich i naszym zdaniem był to bardzo udany występ tego powszechnie znanego i lubianego zespołu. Na ręce jego lidera Witolda Paszta trafiła też nasza honorowa nagroda, wyjątkowo okazały „Awangardowy Laur”. A że na sali był obecny również zaprzyjaźniony z redakcją Chór „Iubilaeum”, to na koniec było chóralne „Plurimos Annos”, „Pobłogosław Panie” i „Sto lat”.

Podczas Gali odbyła się także prezentacja książki „To było w Lublinie” wydanej z okazji 10-lecia „Awangardy Lubelskiej” autorstwa Krzysztofa Stankiewicza. Trafiła do rąk bardzo wielu Czytelników.

Sto numerów „Awangardy Lubelskiej”

grudzień 2017

W grudniu 2017 roku zespół redakcyjny „Awangardy Lubelskiej” wydał setny numer miesięcznika. Redakcji potrzeba było na to ponad 8 lat. Spotkanie z czytelnikami zorganizowane z tej okazji odbyło w Domu Kultury LSM.


Współorganizatorem spotkania był Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Wydawnictwo Polihymnia - wydawca „Awangardy Lubelskiej”.

W tym samym miejscu świętowaliśmy kiedyś 5-lecie „Awangardy Lubelskiej”. Dlaczego właśnie tutaj? Bo tu mamy bardzo dużo wiernych czytelników, podobnie jak np. w Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej na Starym Mieście. W tych miejscach rozeszła by się każda jego ilość. Może dlatego, że pismo nie jest nastawione na sensację. Stronimy też od polityki, której tak bardzo dużo znaleźć można w innych mediach. Nie szukamy sensacji, nie piszemy o ludziach źle, a raczej o ich dorobku, osiągnięciach, sukcesach. Jesteśmy przyjaźni ludziom i stąd może tytuł miesięcznika, bo takie pisanie śmiało można w dzisiejszych czasach nazwać awangardowym.

Wraz z wydaniem setnego numeru Krzysztof Stankiewicz, redaktor naczelny „Awangardy Lubelskiej, świętował także 45-lecie swojej pracy dziennikarskiej. Dziennikarskiego dorobku pogratulował Jubilatowi m.in. Stanisław Wojnarowicz - prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Marszałka Woj. Lubelskiego reprezentował na spotkaniu Andrzej Miskur, wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Gratulowali i inni: czytelnicy i przyjaciele „Awangardy Lubelskiej”.

W pierwszej, oficjalnej części spotkania, wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk wręczył zespołowi redakcyjnemu oraz Wydawnictwu Polihymnia Medal Prezydenta Lublina. Medale takie otrzymali również, oprócz redaktora naczelnego, także związani z powstaniem i wydawaniem „Awangardy Lubelskiej”: Janusz Kawałko - zastępca redaktora naczelnego, Zbigniew Miazga - sekretarz redakcji, Tomasz Orkiszewki - prezes Wydawnictwa Polihymnia oraz Władysław Boruch - wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, współzałożyciel miesięcznika.

W drugiej części spotkania, z koncertem, jakiego jeszcze nie było, przy wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury LSM, wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Był też ogromny tort przygotowany przez znany lubelski Zakład Cukierniczy „Skierka” LSS Społem.

Pięć lat minęło...

Pięć lat minęło od chwili, kiedy to we wrześniu 2009 roku do rąk Czytelników trafił pierwszy numer „Awangardy Lubelskiej”. Przez te 5 lat ukazało się dokładnie 60 numerów naszego pisma. Z tej to okazji w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się uroczystości, które rozpoczął koncert Chóru i Orkiestry „Iubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego. Następnie odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego z Czytelnikami, a po nim pracownicy i przyjaciele redakcji zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Stoją na nim od lewej: Tadeusz Sobieszek- były sekretarz Miasta Lublin, Stanisław Leszczyński – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca UMCS, Grzegorz Zezula – wiceprezes, Łukasz Witkowski - główny menedżer i Tadeusz Rekiel - prezes spółki Otex S.A., Eugeniusz Suski - dyrektor WKTiR w Lublinie, Krzysztof Stankiewicz – redaktor naczelny, Mieczysław Zapał - prezes LSS „Społem” w Lublinie, Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji, Władysław Boruch - szef Rady Programowej, Tomasz Orkiszewski – dyrygent ale i prezes Wydawnictwa „Polihymnia”, Patrycjusz Stoma - wiceprezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej i Andrzej Zdunek - dyrektor Domu Kultury LSM. Do zdjęcia nie stanęli m.in.: Janusz Kawałko (zastępca redaktora naczelnego), Dorota Kapusta odpowiedzialna na skład komputerowy, Anna Sadczuk czyniąca korektę, Kamil Kawałko odpowiedzialny za stronę internetową. Nie ma na nim także tych, którzy odeszli z redakcji już na zawsze, redaktorów: Wojciecha Kluska i Jacka Szymczyka.